Haber

Çin, Yurtiçi Talep Artışı Yönergesini Yayınladı

PEKİN, 15 Aralık (Xinhua) — Çin, uzun vadeli gelişimini desteklemek için iç talebi artırma ve güçlü bir iç talep sistemi benimseme konusunda bir direktif yayınladı.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Çin Devlet Kurulu tarafından ortaklaşa yayınlanan direktifte, 2035’e kadar uzun vadeli hedefler arasında tüketim ve yatırım ölçeğinin yeni seviyelere ulaştığını görmek ve sağlam bir Çin Halk Cumhuriyeti’ni tam olarak kurmak olduğu belirtildi. iç talep sistemi

Direktife göre, 2035 yılına bakıldığında yeni sanayileşme, bilişim, kentleşme ve tarımsal modernleşme temelden sağlanacak, insanların geçim kaynakları iyileştirilecek, reformların iç talebin gelişimini yönlendirmedeki destekleyici rolü artırılacak ve Çin’in pazara girişteki avantajları artırılacak. küresel ekonomik işbirliği ve rekabet pekiştirilecektir.

Uzun vadeli hedeflere ulaşmak için ülke, 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) tüketime yatırımı artırmayı, dağıtım modelini optimize etmeyi, arz kalitesini iyileştirmeyi, piyasa sistemini iyileştirmeyi ve ekonomik dolaşımı düzene sokmayı hedefliyor. .

Direktif ayrıca, Çin’in, özellikle yetersiz aktif arz kapasitesi ve nispeten büyük dağıtım açığı gibi darboğazlarda, orta ve uzun vadeli iç talep büyümesini engelleyen ana sorunlarını hedefleyen kilit görevleri uygulama çabalarının altını çizdi.

Direktife göre, iç talep potansiyelini ortaya çıkarmak için kentsel ve kırsal alanların uyumlu gelişimi teşvik edilirken, tüketimin kolaylaştırılması ve tüketim kalitesinin iyileştirilmesinin hızlandırılması, yatırım yapısının optimize edilmesi ve kapsamın genişletilmesi için tüm cephelerde çaba gösterilecek. yatırımın.

Ayrıca direktifte talebin daha yeterli karşılanabilmesi için arz kalitesinin iyileştirilmesi, modern piyasa ve dolaşım sistemlerinin üretim ve talep arasındaki ilişkiyi kolaylaştıracak şekilde mükemmelleştirilmesi ve reformun derinleştirilmesi gereği vurgulanmıştır. iç talebin büyüme ivmesini güçlendirmek için dışa açılma.

Yönergede, Çin’in talep büyümesinin temelini güçlendirmek için güvenlik garantisi yeteneklerini artırmaya ve iç talep büyüme potansiyellerini geliştirmek için ortak refahı desteklemeye çalışacağı kaydedildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu